המרכז האונקולוגי ע"ש פישמן

ד"ר מוחמד עואודה

מספר טלפון של ד"ר מוחמד עואודה04-7776400