שירה דותן

שירה דותן

מספר טלפון של שירה דותן04-7773037

מחלקה
פסיכיאטרית

תואר אקדמי
מוסמך במינהל ומדיניות ציבורית בחוג למדע המדינה

קורסים/ השתלמויות
החוג לפסיכותרפיה בביה"ס לרפואה.
התכנית להנחית קבוצות, אוניברסיטת ת"א

תפקיד
אחות אחראית
לרשימת הפרסומים
ב-PubMed