רפואת כאב

יבגניה פלוטקין

מספר טלפון של יבגניה פלוטקין04-7772040

קורסים/השתלמויות
נפרולוגיה
הדרכה קלינית
טיפול תומך
GCP
תפקיד
אחות אחראית
מדריכה קלינית