שבץ מוח וקוגניציה

מירב שור

מספר טלפון של מירב שור04-7771845