מחלקת דימות רפואי

ענת חרב


מחלקה
דימות רפואי

תואר אקדמי
B.A במנהל מערכות בריאות

קורסים/ השתלמויות
הדרכה קלינית
העשרה ניהולית לסגניות
אחריות משמרת
פרספטורים
טיפול בחולה הסכרתי
פענוח א.ק.ג
טיפול בחולה עם אירוע מוחי

תפקיד
אחות אחראית
לרשימת הפרסומים
ב-PubMed