מחלקת דימות רפואי

אחמד מחאג'נה

מספר טלפון של אחמד מחאג'נה04-7773682