מחלקת דימות רפואי

ד"ר ילנה סולומונוב

מספר טלפון של ד"ר ילנה סולומונוב04-7772805