מחלקת דימות רפואי

ד"ר גוני מרחב פימה

מספר טלפון של ד"ר גוני מרחב פימה04-7772350