מחלקת דימות רפואי

ד"ר מישיל ג'רוס

מספר טלפון של ד"ר מישיל ג'רוס04-7772350