רמב"ם | הקריה הרפואית לבריאות האדם

נתונים על תופעת ההתעללות בקשישים
 • בסוף שנת 2006 מנתה אוכלוסיית ישראל כ-7.1 מיליון נפש ואוכלוסיית הקשישים מנתה כ- 702 אלף נפש.
 • מאז שנת 1995 גדלה אוכלוסיית המדינה פי 3.9 ואוכלוסיית הקשישים גדלה פי 8 (מ-85,200 ל-702,000 קשישים). כלומר, קצב הגידול של הקשישים היה כפול מזה של האוכלוסיה הכללית. 
 • יותר ממחצית מאוכלוסיית הקשישים (57%) הן נשים.
 • 48% מהקשישים גרים במרכז הארץ (מחוזות המרכז ותל-אביב). מחוז תל אביב (15%) ונפת חיפה (16%) מאופיינים באחוז הקשישים הגבוה ביותר.

שכיחות תופעת ההתעללות בקשישים
אין נתונים מדויקים לגבי היקף תופעה זאת, בין היתר, בשל חוסר מודעות חברתית לתופעה. בנוסף, מתוך חוסר מודעות לכך שהם עוברים התעללות והזנחה או מפאת פחד ובושה, קשישים רבים מסתירים את היותם נתונים להתעללות והזנחה.

בעולם- ההערכות בעולם המערבי, המתבססות בעיקר על דיווח עצמי, מתייחסות לטווח אפשרי שבין 3%-10% מכלל אוכלוסיית הזקנים הסובלים מהתעללות ו/או מהזנחה (Erlingsson et al., 2005)
בישראל- בסקר לאומי שנערך בישראל רואיינו זקנים בקהילה באמצעות שאלון ארוך ומקיף, נמצא כי כ-18% מכלל
1,045 הנבדקים הזקנים, יהודים וערבים, היו חשופים לסוג פגיעה אחד או יותר במהלך השנה שקדמה לסקר (איזיקוביץ, וינטר שטיין ולבנשטיין, 2005).
במחקר שנערך ע"י השירות הסוציאלי במרכז הרפואי רמב"ם בשיתוף עם המרכז הרפואי 'הדסה עין כרם', נמצא כי מתוך 892 מאושפזים בבתי החולים, 6.5% דיווחו על קיומה של התעללות כלשהי כלפיהם וכן, אותרו סימני התעללות בקרב 214 מהנבדקים (24%). (Cohen, Halevi-Levin, Gagin, & Friedman, 2007)

מי עלול לפגוע בקשישים?
התעללות כלפי קשישים יכולה להיגרם על ידי:
 • בני משפחה: ילדים, בני זוג, קרובי משפחה
 • חברים, שכנים
 • מטפלים: פורמאליים, בלתי פורמאליים

המאפיינים העיקריים של התוקף:

 • מחלות פיזיות
 • בעיות רגשיות ונפשיות
 • אירועי חיים לוחצים-איבוד משרה, קשיים כלכליים
 • היעדר קשרים חברתיים
 • תלות כספית בקשיש
 • היסטוריה של אלימות
 • היעדר מודעות לצרכי הקשיש וכעסים עקב היותו תלותי
 • הפרעות נפשיות- מחלות נפש, פיגור שכלי
 • מטפל שחש שהטיפול בקשיש מבחינתו הוא כפוי, בלתי מתוכנן ופוגע בסגנון חייו
 • היעדר מודעות לצרכי הקשיש וכעסים עליו עקב מצבו התלותי

המאפיינים העיקריים של הקורבנות:

 • גיל מתקדם (מעל 75)
 • חלשים, חולים
 • תלותיים
 • סובלים ממוגבלויות פיזיות/מנטליות, ו/או תפקודיות
 • מתגוררים עם בן/בת משפחה
 • בעלי רשת תמיכה מצומצמת
 • עריריים
תופעת ההתעללות, סוגי התעללות וסימנים לזיהויתופעת ההתעללות, סוגי התעללות וסימנים לזיהוי
כיצד נוכל להגביר את הזיהוי ולאתר מקרי התעללות כלפי קשישים?
נציג לפניכם את סוגי ההתעללות וסימני הזיהוי:

התעללות פיזית
גרימת כאב או פגיעה פיזית באמצעות חבלות, מכות, דחיפות, נשיכות, כוויות, זריקת חפצים, אחיזה בכוח או טלטול
סימני הזיהוי:
• עור ורקמות : פצעים, דקירות, שריטות, כוויות, שטפי דם, נשיכות, נפיחות ממוקדת, חוסר שיער, שיניים שבורות, סימני קשירה פיזיים
• כוויות: מיקום בלתי רגיל, סוג וצורה הדומה לחפץ (חגורה, אצבעות)
• סימני חבלה בלתי מוסברים באזורים שונים בגוף
• שברים: לא מוסברים או חוזרים באזורים שונים בגוף
• דימום במערכות פנימיות (אשר אינו תוצאה של מחלה)
• כל פגיעה שאינה הולמת את ההיסטוריה הרפואית של הקשיש
התעללות רגשית
גרימת כאב וסבל נפשי-רגשי באמצעות צעקות, איומים, השפלה, פגיעות מילוליות, קריאה בשמות גנאי

סימני הזיהוי:
• דיכאון, חרדה, כעס, דאגה, בלבול, פחד
• איבוד עניין בפעולות רגילות וחברתיות
התעללות מינית
מגע מיני הנעשה ללא הסכמת הקשיש באמצעות נגיעות, אונס וכו'
סימני הזיהוי:
• בגדים תחתונים קרועים
• קשיים בהליכה ובישיבה
• כאבים, גרד, דמם או צריבה באזור אברי המין
• מחלה המועברת במגע מיני, ללא הסבר
• זיהומים לא מוסברים באזור אברי המין

ניצול כלכלי
הונאה, גניבה, סחיטה, אכיפת שינויי צוואה, גזלה, זיוף מסמכים וחתימות, ייצוג בלתי הולם בענייני כספים וכל מצב היוצר תלות של הקשיש בגורם המטפל מבחינה כלכלית

סימני הזיהוי:
• חוסר דיוק, בלבול או חוסר ידע בנוגע לכספים
• חוסר יכולת פתאומית ובלתי מוסברת לשלם חשבונות
• אין התאמה בין הכנסות הקשיש לאורח החיים
• פחד וחרדה בשעת שיחה בנושאים כספיים
• העברת הכנסות ללא כיסוי כספי מהאדם הקשיש לאחר
• עניין בלתי רגיל של כל אדם ברכושו של הקשיש

הפרת זכויות
הכחשה ומניעת זכותו של הקשיש לבחור את סגנון חייו בנושאי מגורים ופעילויות יום-יום, כפייה על הקשיש לעזוב את ביתו, לעבור למוסד או להגביל את תנועותיו

סימני הזיהוי:
• אי מתן אפשרות לגורמים מטפלים לבקר את הקשיש
• בחירת סגנון חיים עבור הקשיש
• כפייה והעברה למקום מגורים אחר (בית אבות)
• אי-שיתוף הקשיש בקבלת החלטות
• שלילת זכויות
• הזנחה
• חסך בצרכיו הבסיסיים של הקשיש
• הזנחה אקטיבית- החלטה בזדון לא למלא מחויבות טיפולית


סימני הזיהוי:
• מניעת מזון
• מניעת ביגוד
• מניעת מים חמים, חימום
• מניעת מחסה
• מניעת טיפול רפואי ותרופתי ראוי
• מניעת עזרה נפשית
• תוצאות בדיקות רפואיות המצביעות על חסכים, כדוגמת רמת אלבומין נמוכה (אלבומין=מדד מהימן של מצב תזונתי אצל זקנים)
הזנחה פסיבית- חוסר יכולת או כישלון של המטפל בטיפול
סימני הזיהוי:
• חסך בתזונה מתאימה
• טיפול כושל
• הזנחת ההופעה החיצונית של הקשיש.
 
התעללות בקשישים בבתי אבות

תופעת ההתעללות בקשישים מתרחשת גם בבתי אבות. בפרק זה יוצגו מאפייני התופעה:

מהי התעללות בקשישים בבתי אבות?
בהתעללות בקשישים בבתי אבות נכללת כל פעולה מכוונת או בלתי מכוונת כנגד קשיש המטופל במוסד, המהווה פגיעה ו/או מונעת את עצמאותו.

היקף התופעה
ארצות הברית

במחקר מקיף נמצא כי מתוך 577 אנשי צוות ב-32 מוסדות, 36% היו עדים לפחות למקרה אחד של אלימות במשך השנה שחלפה ו-40% הודו שהפעילו התעללות רגשית במהלך השנה שחלפה (Pillemer & Moore, 1990).

ישראל
במחקר שנערך בקרב 510 אנשי צוות, נמצא כי סך מקרי ההתעללות כלפי קשישים היה 513 לסוגיה השונים, כאשר כ-70% מהמשתתפים דיווחו על נוכחותם באירועים במוסד, בהם פגעו אנשי צוות אחרים בקשיש.

מאפייני התעללות כלפי קשישים בבתי אבות
התעללות בבתי אבות כוללת את הסוגים השונים של התעללות: התעללות פיזית, מינית, רגשית, כלכלית והזנחה.
בנוסף, קיים סוג נוסף של התעללות והוא הפרת זכויות על ידי המסגרת המוסדית, המהווה תוצאה של חריגת המוסד מן הנהלים הקיימים ובאה לידי ביטוי בצפיפות בחדרים, מיעוט כוח אדם, ציוד רעוע, חסך בהפעלה וכיוצא באלה.

מאפייני המטפלים התוקפים בבתי אבות (כפי שמתואר בספרות המקצועית)
• לחצים בחיים האישיים
• לחצים ועומס בעבודה
• שחיקה
• עמדות שליליות כלפי קשישים
• היעדר הכשרה
• תנאי עבודה לא מתגמלים

מאפייני הקשישים הקורבנות בבתי אבות
• סובלים מירידה קוגניטיבית
• תלות במטפלים למילוי צרכים פיזיים ורגשיים
• עריריים