פנימית ה'

ד"ר ראאד ברבארה

מספר טלפון של ד"ר ראאד ברבארה04-7772300