רפואה גרעינית (איזוטופים)

תאריך פרסום: 01/01/1900

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.