רדיותרפיה וטיפול תומך - אשפוז

מרינה בורוביצ'יק

מספר טלפון של מרינה בורוביצ'יק04-7776601