אגף תפעול

אמיר בן יוסף

מספר טלפון של אמיר בן יוסף04-7773688