מידע לתורם

כל התורמים עוברים תהליך מיון קפדני, הכולל את השלבים הבאים:

1. התרשמות כללית: ראיון עם מנהל בנק הזרע וצוות היחידה.
2. עמידה בקריטריונים של גיל, השכלה, שירות צבאי.
3. בדיקת פוריות ובדיקת עמידות תאי הזרע בתהליך הקפאה והפשרה.
4. בדיקות למחלות מדבקות: HIV, הפטיטיס B, הפטיטיס C , סיפיליס.
5. סוג דם, -RH ורמת גלוקוז בדם.
6. אנמנזה משפחתית.
7. בדיקות גנטיות וקריוטיפ.