מעבדה וירולוגית

ד"ר מורן שוורצוורט כהן

מספר טלפון של ד"ר מורן שוורצוורט כהן04-7772738