המטולוגיה ואונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם

ד"ר רוני בן שימול

מספר טלפון של ד"ר רוני בן שימול04-7774718