המטולוגיה ואונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם

ד"ר רוזין אבו שקארה

מספר טלפון של ד"ר רוזין אבו שקארה04-7774730