אגף אמבולטורי

אורנה בן יעקב

מספר טלפון של אורנה בן יעקב04-7772038

 

 
 
יחידה
הנהלת הסיעוד

תואר אקדמי
M.A במינהל ציבורי למנהלים

קורסים/ השתלמויות
הנחיית קבוצות טיפוליות
קורס על-בסיסי באונקולוגיה
קורס על-בסיסי בחדר ניתוח
ניהול מוסדות לקשישים

תפקיד
מנהלת הסיעוד בחטיבת פנימיות-על והשירות האמבולטורי

פרוייקטים/מחקרים בתחום העיסוק
קידום הטיפול הקבוצתי בחולי פרקינסון, כחלק משיקום קבוצת חולים זו.
קידום הטיפול בדיכאון המתלווה למחלות כרוניות, בחולים מאושפזים.