מעבדה פתולוגית

פרופ' עופר בן-יצחק

מספר טלפון של פרופ' עופר בן-יצחק04-7772235

פרופ' חבר קליני עופר בן-יצחק משמש כמנהל המכון הפתולוגי.