פנימית ה'

ד"ר עומר אסדי

מספר טלפון של ד"ר עומר אסדי04-7773524