פנימית ה'

ד"ר למיס עאסי

מספר טלפון של ד"ר למיס עאסי04-7773524