פנימית ה'

ודים רוחלין

מספר טלפון של ודים רוחלין04-7772059

מחלקה:
פנימית ה'

קורסים/ השתלמויות:
קורס על בסיסי – טיפול נמרץ נשימתי
קורס על בסיסי – רפואה דחופה

תפקיד:
סגן אחות אחראית
לרשימת הפרסומים
ב-PubMed