פנימית ה'

ד"ר נדים שורבג'י

מספר טלפון של ד"ר נדים שורבג'י04-7772300