פנימית ה'

ד"ר יוסף שוקחה

מספר טלפון של ד"ר יוסף שוקחה04-7771689