פנימית ה'

ד"ר דימא נמוז

מספר טלפון של ד"ר דימא נמוז04-7773524