בדיקות וטיפולים
מעבדה ביוכימית

רקע


בדיקת רמת ההומוציסטאין בדם הינה בדיקת סקר לאוכלוסייה הכללית, המשמשת לזיהוי של חולים בסיכון למחלות לב או שבץ מוחי. הבדיקה נערכת בנוסף לבדיקות סקר אחרות, כגון כולסטרול.

התקפי לב נגרמים עקב חסימת זרימת הדם בעורקים המובילים ללב. גם בהתקפי לב וגם בשבץ מוחי, מתרחשים תהליכים הקשורים בהפעלה של טסיות הדם (קרישויות יתר). רמה גבוהה של הומוציסטאין בדם מצביעה על כך שישנה הגברה ברמת הקרישות בדם הנבדק.

רופא עשוי להורות על בדיקת הומוציסטאין במסגרת קבוצה של בדיקות להערכה של סיכון למחלות לב, בהתאם לגיל הנבדק ולגורמי סיכון נוספים (כולסטרול, יתר לחץ דם, סכרת ועישון). סיבה נוספת לקיום הבדיקה - לצורך השלמת טיפול במקרה של חולה שעבר התקף לב או שבץ מוחי.

לפני הבדיקה


יש להיות בצום כשמונה שעות לפני הבדיקה.

במהלך הבדיקה


בדיקת רמת ההומציסטאין הינה בדיקת דם רגילה והיא נערכת במעבדה לביוכימיה קלינית

לאחר הבדיקה

תוצאות הבדיקה יימסרו בפקס ו/או בדואר, בהתאם לדרישה, עד שבוע מתאריך לקיחת הדם.
התווך התקין של רמת הומוציסטאין בדם הינו: 7-14 מיקרומול/ליטר.

כיצד תנהגו בביתכם


לאחר היוודע תוצאות הבדיקה יש לפנות לרופא המטפל לשם קבלת הנחייה על המשך טיפול, אם יידרש.
למידע נוסף על בדיקת הומוציסטאין

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות אימונוכימיות

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות אמינים ביוגניים

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות דם שיגרה

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות מטבוליות

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות סמני סרטן

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות צואה

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות שונות

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות שתן שיגרה

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה בטלפון 04-7772725, פקס - 04-7772092

למידע נוסף על בדיקות שתן

הטיפול ניתן ב: