ילודים

אלה אהרונסון-רוט

מספר טלפון של אלה אהרונסון-רוט04-7772867

תפקיד: אחות אחראית מחלקת ילודים.
תואר אקדמאי:
B.A. בסיעוד.
M.A מנהל ציבורי.

קורסים/ השתלמויות:
•קורס הדרכת הנקה
•קורס הדרכה קלינית
•קורס תחקור אירועים
•קורס מנהל בסיעוד
•GCP

פרוייקטים/ מחקרים:
•קידום פרוייקט "אפס הפרדה" ןמעורבות הורים בטיפול בילוד בחטיבה המיילדותית.
•פיתוח הדרכה קבוצתית להורים בנושא טיפול בילוד.
•פרוייקט קידום מניעת זיהומים במחלקת ילודים.
•מחקר בנושא השפעת חווית הלידה על קשר אם ילוד.