נפרולוגיה

ד"ר בעז בישופ

מספר טלפון של ד"ר בעז בישופ04-7772687