נפרולוגיה

זהבה גביש

מספר טלפון של זהבה גביש04-7773093

מחלקה
נפרולוגיה

תואר אקדמי
MA

קורסים/ השתלמויות
קורס על בסיסי בנפרולוגיה
קורס על בסיסי בניהול
קורס גישור
קורס ייעוץ ארגוני

תפקיד
אחות אחראית המחלקה לנפרולוגיה
מרכזת פורום ארצי של אחיות אחראיות נפרולוגיה

פרוייקטים/מחקרים בתחום העיסוק
פיתוח והעצמת צוות ניהולי – סיעודי בכיר
העשרה וקידום ידע הצוות הנפרולוגי, מחלקתי וארצי.
ארגון מחדש של ישיבות צוות מחלקתיות (סיעוד, סייעות, טכנולוגים)

לרשימת הפרסומים
ב-PubMed