רפואה גרעינית (איזוטופים)

ד"ר תאופיק יאסין

מספר טלפון של ד"ר תאופיק יאסין04-7772805