התאוששות והרדמה

לינא כריים ד"ר

מספר טלפון של לינא כריים ד"ר04-7772270