התאוששות והרדמה

תמר גופמן ד"ר

מספר טלפון של תמר גופמן ד"ר04-7772487