בדיקות וטיפולים
מרפאת קרישה

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על ברור גורמי סיכון ליתר קרישיות לנשים

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על קרישיות יתר בקרב נשים

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על סכנת קרישיות יתר בטיסות

הטיפול ניתן ב:

במרפאת קרישה נערכות בדיקות לבירור טרומבופיליה

 1. Lupus Anticoagulant
 2. anti B2 GPI IgG and IgM
 3. Coagulation Factor VIII (activity)
 4. Factor V Leiden Mutation
 5. Methylene Tetra-hydrofolate Reductase
 6. Prothrombin mutation 20210
 7. Protein C Global
 8. Antiphospholipid Ab
 9. PT, PTT
 10. Fibrinogen
 11. Thrombin Time
 12. Activated Protein C Resistance (APC-Resistance)
 13. Antithrombin Activity
 14. Protein C Activity
 15. Protein S Free
 16. Homocysteine
למידע נוסף על טרומבופיליה

הטיפול ניתן ב: