אנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם

ד"ר קרינה רוזנפלד

מספר טלפון של ד"ר קרינה רוזנפלד04-7771689