מרפאות עיניים

ד"ר חמזה אבו אלחסן

מספר טלפון של ד"ר חמזה אבו אלחסן04-7772236