מעבדת קרישה

ד"ר ענת קרן פוליטנסקי

מספר טלפון של ד"ר ענת קרן פוליטנסקי04-7773523