צוות
חדר ניתוח אמבולטורי

פרטי התקשרות עבור אילנה לזבניקוב-פוסטרנק

מספר טלפון של אילנה לזבניקוב-פוסטרנק04-7772218 עבור אילנה לזבניקוב-פוסטרנק

אילנה לזבניקוב-פוסטרנק

פרטי התקשרות עבור איילה פסחוב-אקסלרוד

מספר טלפון של איילה פסחוב-אקסלרוד04-7772218 עבור איילה פסחוב-אקסלרוד

איילה פסחוב-אקסלרוד