חדר ניתוח אמבולטורי

יבגניה שצ'פטב

מספר טלפון של יבגניה שצ'פטב04-7772218