חדר ניתוח אמבולטורי

אילנה לזבניקוב-פוסטרנק

מספר טלפון של אילנה לזבניקוב-פוסטרנק04-7772218