חדר ניתוח אמבולטורי

איילה פסחוב-אקסלרוד

מספר טלפון של איילה פסחוב-אקסלרוד04-7772218