מחלקה פתוחה אשפוז מלא

שחר מיכאל יעקב יצחק פלג

מספר טלפון של שחר מיכאל יעקב יצחק פלג04-7771856