טומוגרפיה ממוחשבת (CT)

פרופ' אוריאל קלינהאוז

מספר טלפון של פרופ' אוריאל קלינהאוז04-7773616