בדיקות וטיפולים
חדר לידה

ניתוח קיסרי

שכיחות הניתוחים הקיסריים בעולם המערבי עולה בכל שנה ומגיעה לשיעור של כ 15%-25% מכלל הלידות. ניתוח קיסרי מהווה דרך נוספת לילוד (התינוק ייוולד דרך דופן הבטן) כשהלידה איננה אפשרית דרך תעלת הלידה. מטרת הלידה הקיסרית היא לסיים את הלידה בדרך הטובה ביותר לאם ולילוד.

קיימות שתי קבוצות נשים שעוברות ניתוח קיסרי

1. נשים שמוזמנות מראש לניתוח קיסרי (אלקטיבי), ניתוח יזום, שנעשה כאשר הסיבה ידועה מראש כגון: עובר השוכב במצג עכוז או כאשר הערכת משקל העובר גבוהה או בהריון עם תאומים ועוד...
2. ניתוח קיסרי דחוף נעשה במקרים בהם מסיבה כלשהיא יש בעיה בביצוע הלידה עצמה או תוך כדי מהלך הלידה, כגון: חוסר התקדמות בלידה או מצוקה עוברית. תהליך ההחלטה יכול להמשך מספר דקות עד מספר שעות (ההחלטה על ניתוח יכולה להתקבל בכל שלב של הלידה).
למידע נוסף על ניתוח קיסרי