רפואת ילדים דחופה (מיון ילדים)

ד"ר שירה פיינרמן תל דן

מספר טלפון של ד"ר שירה פיינרמן תל דן04-7774000