פנימית ב'

ד"ר קטיה דולניקוב

מספר טלפון של ד"ר קטיה דולניקוב04-7772459