פנימית ב'

ד"ר איאת פראירה

מספר טלפון של ד"ר איאת פראירה04-7772415