פנימית ב'

ד"ר יהודית אולצ'ובסקי

מספר טלפון של ד"ר יהודית אולצ'ובסקי04-7771976