פנימית ב'

ד"ר עומר בר

מספר טלפון של ד"ר עומר בר04-7772661