רפואת ילדים דחופה (מיון ילדים)

ד"ר יעקב אבן צור

מספר טלפון של ד"ר יעקב אבן צור04-7774000